Misiunea ARRIS

Asociația ARRIS

Asociația Română pentru Respectarea Intereselor Sociale

Cine suntem? Misiune, viziune.

Asociația ARRIS a fost înființată in anul 2010

în scopul promovării de proiecte in domeniul educației, cercetării, sănătății, sportului, dansului, artei, culturii, asistentei sociale, medierii, care prin natura lor impulsionează inițiativa civica, actele de caritate, filantropice. Implementarea de programe sociale, culturale, educaționale, civice si de responsabilitate socială.

Asociația a derulat numeroase proiecte sociale și de dezvoltare comunităților rurale:

de la proiecte mici pana la proiecte de dimensiuni
importante, prin colaboratorii săi, in vederea realizării unor investiții necesare in mediul rural: scoli, grădinițe, creșe sau chiar drumuri.

Asociația ARRIS a premiat copiii cu rezultate bune la învățătură din mediul rural, ca o modalitate de intervenție pentru schimbarea comportamentelor pe termen lung in ceea ce privește atitudinea față de educația formala. Copiii care locuiesc in mediul rural, de multe ori zone defavorizate, trebuie încurajați sa studieze. Mulți dintre aceștia, deși nu se bucura de condițiile celor de la oraș, se străduie si reușesc sa aibă rezultate bune la învățătură.

Asociația s-a implicat in activitățile de înființare a Grupului de Acțiune Locala COLINELE IASILOR

din care fac parte 15 comune: Bîrnova, Ciurea, Dagâța,  Drăgușeni, Grajduri, Ipatele, Mironeasa, Mogoșești, Șcheia, Scânteia, Tansa, Țibana, Țibănești, Pâncești, Voinești.

Asociația a organizat de asemenea cursuri de instruire,

management de proiect si workshop-uri pentru achiziții publice in scopul facilitării accesului la fondurile europene.

Asociația a demarat o colaborare cu Masterul de Economie Comportamentala din

cadrul Universității Bucuresti, pentru:

  • Promovarea aplicării principiilor economiei comportamentale pentru susținerea diferitelor intervenții de schimbare a comportamentelor pe termen lung în ceea ce privește

    • sănătatea și stilul de viață
    • atitudinea față de educația formală (programe de reducere a abandonului școlar preuniversitar și universitar, de integrare în mediul academic etc.) și informală (abilități de dezvoltare personală)
    • îmbunătățirea capacităților decizionale
    • responsabilitatea civică și socială
  • Promovarea unei culturi a experimentării, a colectării de date și informații statistice, a măsurii impactului diferitelor programe și proiecte sociale, a fundamentării inițiativelor în studii științifice, ancorate în analize pertinente etc

Și proiectul tău poate fi aici!

Iulian BASU

Președinte ARRIS

iulian.basu@arris.ro

Tel.: 031-080 06 01

www.arris.ro / office@aris.ro /Fax 0317801340

 

Asociația ARRIS (Asociația Romana pentru Respectarea Intereselor Sociale) este inregistrata in Registrul National al ONG-urilor, categoria Asociatii, cu numarul de inregistrare 12571/A/2010. Registrul se poate consulta aici: http://www.just.ro/registrul-national-ong/